nádrž aktivace

4. AKTIVAČNÍ LINKA

nové otvory ve stěnách nádrženové otvory ve stěnách nádrže nové obslužná lávkanové obslužná lávka zmonolitnění nové obslužná lávkazmonolitnění nové obslužná lávka montáž potrubí interní cirkulacemontáž potrubí interní cirkulace  
nádrž aktivace

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.