regenerační nádrž

železobetonové stěny nádrže

montáž armatury a bedněnímontáž armatury a bednění montáž  bedněnímontáž bednění před betonážípřed betonáží betonáž 1. částibetonáž 1. části kontrola armatury 2. částikontrola armatury 2. části
odbedněná 1. částodbedněná 1. část montáž armatury 2. částimontáž armatury 2. části      
regenerační nádrž

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.