červen 2011

Aktivační nádrž

kompexní zkoušky linky 4kompexní zkoušky linky 4 vypuštění linky 3vypuštění linky 3 čištění stěn, demontáž zařízení linky 3čištění stěn, demontáž zařízení linky 3    

regenerační nádrž

montáž vzduchových a kabelových rozvodů k turbodmychadlůmmontáž vzduchových a kabelových rozvodů k turbodmychadlům vzduchové potrubí, provzdušňovací rošty a přívod vratného kaluvzduchové potrubí, provzdušňovací rošty a přívod vratného kalu      

dosazovací nádrž DN 1

sanace zhlaví a stěn nádržesanace zhlaví a stěn nádrže sanace středového sloupu a poddpěrné ocelové  konstrukcesanace středového sloupu a poddpěrné ocelové konstrukce montáž mostumontáž mostu    

kolektor

montáž potrubí regenerovaného kalumontáž potrubí regenerovaného kalu        

propojovací potrubí

montáž potrubí odtoku z DN 1montáž potrubí odtoku z DN 1 montáž výtlačného potrubí vratného kalumontáž výtlačného potrubí vratného kalu      
červen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.