červenec 2011

AKTIVAČNÍ NÁDRŽ LINKA 3

nové prostupynové prostupy montáž lávekmontáž lávek příprava potrubípříprava potrubí montáž potrubímontáž potrubí  

REGENERAČNÍ NÁDRŽ

vzduchové potrubí s dmychadlyvzduchové potrubí s dmychadly komplexní zkouškykomplexní zkoušky zásyp nádržezásyp nádrže    

DOSAZOVACÍ NÁDRŽE

DN 1 v provozuDN 1 v provozu DN 2 demontáž pojezdových kolejnicDN 2 demontáž pojezdových kolejnic      

KOLEKTOR

kolektor - potrubí nátoku pro AN 3kolektor - potrubí nátoku pro AN 3        

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

demontáž stávajícího zařízenídemontáž stávajícího zařízení        
červenec 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.