květen 2011

regenerační nádrž

železobetonové konstrukce železobetonové konstrukce montáž potrubí DN 500 montáž potrubí DN 500 montáž turbokompresorů montáž turbokompresorů    

aktivační linka č. 4

nádrž denitrifikacenádrž denitrifikace nádrž nitrifikace Inádrž nitrifikace I nádrž nitrifikace IInádrž nitrifikace II    

dosazovací nádrž

finální nátěr mostufinální nátěr mostu opískování pojezdové hranyopískování pojezdové hrany      

kolektor

potrubí vzduchu a regenerovaného kalupotrubí vzduchu a regenerovaného kalu        
květen  2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.