listopad 2011

aktivační nádrž linka 1 - montáž míchadla a aeračních roštůaktivační nádrž linka 1 - montáž míchadla a aeračních roštů aktivační nádrž linka  1 a 2 - uvedení do provozuaktivační nádrž linka 1 a 2 - uvedení do provozu dosazovací nídrž DN 4 - před uvedením do provozudosazovací nídrž DN 4 - před uvedením do provozu dmychadla aktivačních nádrží - demontáž původních dmychadla aktivačních nádrží - demontáž původních nová kogenerace - trubní propojenínová kogenerace - trubní propojení
nová komunikace u regenerační nádrženová komunikace u regenerační nádrže        
listopad 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.