duben 2011

regenerační nádrž

betonáž stěnbetonáž stěn bednění a armatura vnitřních stěnbednění a armatura vnitřních stěn montáž armatury stropumontáž armatury stropu bednění sloupů a stropubednění sloupů a stropu betonáž stropubetonáž stropu

aktivační nádrž, 4. linka

potrubí interní recirkulacepotrubí interní recirkulace potrubí rozvodu vzduchupotrubí rozvodu vzduchu nádrž denitrifikacenádrž denitrifikace montáž provzdušňovacích roštů montáž provzdušňovacích roštů  

kolektor

potrubí nátokupotrubí nátoku vrtané prostupy do regenerační nádrževrtané prostupy do regenerační nádrže montáž podpůrných konstrukcímontáž podpůrných konstrukcí    

dosazovací nádrž č.1

demontáž původních vodících kolejnicdemontáž původních vodících kolejnic        
duben 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.