říjen 2011

Obetonování odtokového potrubíObetonování odtokového potrubí Dosazovací nádrž DN4 - demontáž pojezdových kolejnicDosazovací nádrž DN4 - demontáž pojezdových kolejnic Montáž potrubí na plynovém hospodářství Montáž potrubí na plynovém hospodářství Připojení nového dmychydla Připojení nového dmychydla Aktivační linky 1 a 2 montáž vzduchového potrubí Aktivační linky 1 a 2 montáž vzduchového potrubí
Aktivační linky 1 a 2 montáž prefabrikovaných lávekAktivační linky 1 a 2 montáž prefabrikovaných lávek        
říjen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.