srpen 2011

Regenerační nádrž

demontáž štětovnic, zásypdemontáž štětovnic, zásyp nádrž na substrátunádrž na substrátu      

Aktivační nádrž linka č. 3

montáž potrubí vzduchu a interní recylkulacemontáž potrubí vzduchu a interní recylkulace nová lávka s míchadlemnová lávka s míchadlem nová lávka s míchadlemnová lávka s míchadlem provzdušňovací elementyprovzdušňovací elementy  

Dosazovací nádrž č.2

provedená sanace stěn a zhlavíprovedená sanace stěn a zhlaví přejímka na PKO na mostupřejímka na PKO na mostu nové hradítko u rozděl. objektunové hradítko u rozděl. objektu montáž mostumontáž mostu montáž technologického zařízenímontáž technologického zařízení

Kalové hospodářství

montáž výztuže stropumontáž výztuže stropu nová technologie v suterénunová technologie v suterénu nová kalolisynová kalolisy    

Kogenerace

úprava konstrukčních vrstevúprava konstrukčních vrstev příprava plochy před betonážípříprava plochy před betonáží      

Dmýchárna

provizorní rozvod vzduchuprovizorní rozvod vzduchu demontáž stávajícího dmychadlademontáž stávajícího dmychadla      
srpen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.