regenerační nádrž

vázání betonářské výztuževázání betonářské výztuže vázání betonářské výztuževázání betonářské výztuže betonáž dna nádržebetonáž dna nádrže hlazení povrchu dna nádržehlazení povrchu dna nádrže betonáž 2. polovinybetonáž 2. poloviny
montáž bednění a betonářské výztuže stěn nádržemontáž bednění a betonářské výztuže stěn nádrže        
regenerační nádrž

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.