září 2011

aktivační linka 1 a 2

Montáž potrubíMontáž potrubí Montáž potrubíMontáž potrubí      

dosazovací nádrž

stírací lišty na DN 2stírací lišty na DN 2 vypuštění nádrže DN 3vypuštění nádrže DN 3 sanované zhlaví a stěny nádrže DN 3sanované zhlaví a stěny nádrže DN 3    

kalové hospodářství

šnekový dopravníkšnekový dopravník uvedení odstředivek do provozuuvedení odstředivek do provozu      

.

Nové šnekové čerpadlo na čerpací stanici kalůNové šnekové čerpadlo na čerpací stanici kalů Montáž nového dmychadlaMontáž nového dmychadla Montáž nového kogenerační jednotkyMontáž nového kogenerační jednotky    
září 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.