03 březen 2011

 

 •  SO  11.02 Úprava na aktivaci – linka 4
  • úprava prostupů ve stěnách nádrže
  • zřízení čerpacích jímek ve dně nádrží
  • montáž prefabrikovaných lávek

 

 • PS 11.02 Úprava na aktivaci – linka 4
  • Čištění stěn linky
  • Demontáž zařízení linky
  • Demontáž kabelové lávky
  • Provizorní vyvěšení elektrických a ovládacích kabelů
  • Zahájení demontáže na zařízení v kolektoru
  • Montáž konzol pro potrubí – rozvod vzduchu
  • Montáž potrubí DN 800 interní recilkulace

 

 • PS 11.03 Dmychárna
  • Centrální potrubí pro aktivace – zaslepení a demontáž u linky č. 4

 

 • SO 11.04 , PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích – DN1
  • Byla provedena diagnostika betonových stěn a zhlaví

 

 • SO 11.05 Regenerační nádrž
  • Montáž armatury, montáž bednění stěn 1. a 2. část
  • Betonáž stěn 1. část

 

03 březen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.