04 duben 2011

 • SO  11.02 Úprava na aktivaci – linka 4 
 •            montáž zámečnických výrobků
 •            sanace prostupů
 •            úprava prostupů
 •            vyklizení, vyčištění dna po stavebních úpravách

 

 • PS 11.02 Úprava na aktivaci – linka 4
  • dokončení montáže potrubí DN 800 interní cirkulace
  • montáž páteřního vzduchového potrubí
  • montáž potrubí odtoku zregenerovaného kalu DN 500
  • zahájení montáže aeračních roštů
  • montáž nástěného stavidla mezi linkami

 

 • PS 11.03 Dmychárna
  • montáž konzol a páteřního potrubí aktivace
  • montáž přívodního potrubí pro regeneraci

 

 • SO 11.04, PS 11.04 Úpravy nadosazovacích nádržích
  • demontáž kolejí zhlaví nádrže
  • repase zařízení

 

 • SO 11.05, PS Regenerační nádrž
 •           montáž armatury a montáž bednění stěn, sloupů a stropů
 •           betonáž stě, slpoupů a stropů
 •           odbednění stěn, sloupů a stropů
 •           montáž potrubí odtoku zregenerovaného kalu DN 500 
 •           přívodní potrubí vzduchu z hlavní přívodní trasy DN 200

 

 • SO 11.06 Dávkování chemikálií
 •           dokončení objektu

 

 • PS 11.10 Motorové rozvody - aktivace
 •           montáž konzol a roštů kabelových tras na lince 4
 •           montáž kabeláže
 •           osazování rozvaděčů

 

 • PS 11.11 SŘTP - aktivace
 •           montáž kabeláže a rozvaděčů

 

 

04 duben 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.