Kontakty

Investor

Povodí Berounky, svazek obcí, Náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Mandatář investora

Útvar koordinace evropských projektů magistrátu města Plzně

Divadelní 105/3, 301 21  Plzeň
Ing. Josef Holý holy@plzen.eu

Správce stavby

Sdružení firem Mott MacDonald a AECOM
Ing. Jaroslav Faiferlík jaroslav.faiferlik@aecom.cz
Ing. Zdeněk Bláha zdenek.blaha@aecom.cz
Ing. Yveta Jílková Yveta.Jilkova@aecom.cz

Zhotovitel díla

Sdružení Čistá Berounka – projekt A
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
Ing. Radek Böhm Radek.Bohm@metrostav.cz
Miroslav Ortman miloslav.ortmann@metrostav.cz

HOCHTIEF CZ a.s., člen sdružení
Ing. František Boháč frantisek.bohac@hochtief.cz
Ladislav Bárta ladislav.barta@hochtief.cz

BERGERBOHEMIA a.s., člen sdružení
Jiří Voska jiri.voska@bergerbohemia.cz
Jiří Kudrna jiri.kudrna@bergerbohemia.cz

Provozovatel

Vodárna Plzeň a.s.
Ing. Zbyněk Bejvl zbynek.bejvl@vodarna.cz
Ing. Milan Rataj milan.rataj@vodarna.cz
Kontakty

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.