Základní návrhové parametry

1.  NÁTOK NA ČOV PLZEŇ                                 PŘED                   PO INTENZIFIKACI   

  • množství odpadních vod

Průměrný denní přítok           Q24                                        76 613 m3/d                65 000 m3/d 

Denní (výpočtový) přítok         Qv                                          85 000 m3/d                87 100 m3/d

Max. hodinový přítok               Qmax                                      5312,5 m3/h               5 262,3 m3/h 

  •  přiváděné znečištění 

Organické znečištění              BSK5                                          295 mg/l                     395 mg/l

Organické znečištění              CHSK                                         600 mg/l                     816 mg/l

Nerozpuštěné látky                  NL                                              253 mg/l                     379 mg/l

Celkový dusík                            Nc                                                 41 mg/l                       50 mg/l

Amoniakální dusík                   N-NH4                                      30,3 mg/l                       25 mg/l

Celkový fosfor                           Pc                                                5,8 mg/l                       10 mg/l 

 

2. ODTOK Z ČOV PLZEŇ                                       PŘED                   PO INTENZIFIKACI

Průměrný denní průtok            Q24                                          825,00  l/s                    752,00 l/s

Organické znečištění                BSK5                                       15,00 mg/l                    8,50 mg/l

Organické znečištění                CHSK                                     60,00 mg/l                  40,00 mg/l

Nerozpuštěné látky                   NL                                           20,00 mg/l                  12,00 mg/l

Celkový dusík                             Nc                                            15,00 mg/l                  10,00 mg/l  

Celkový fosfor                             Pc                                              1,50 mg/l                    0,70 mg/l

 

Základní návrhové parametry

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.